Mapa

Login Form

W dniu 14 maja 2022r.  w ROD " Powstańców " w Płocku odbyła się Konferencja Delegatów .

To obowiązek Statutowy każdego ROD. To dzień podejmowania wżnych decyzji .

Zebranie otworzyła Prezes Krystyna Antonowicz , która powitała wszystkich delegatów .

Następnie wybrano na Przewodniczącą KD Panią Jadwigę Zawadzką , na Protokolanta Panią Renatę Pracz .

Po odczytaniu został jednogłośnie  przyjęty porządek obrad oraz regulamin .

Delegaci wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego przygotowanego przez Zarząd ROD za rok 2021.

Natępnie  Pan Bogdan Radzikowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 .

Delegaci zapoznali się z planem na rok 2022 oraz preliminarzem na rok 2022 przygotowanym przez Zarząd ROD .

Wszystkie projekty Uchwał zostały przyjęte .

Uchwałą nr 1 zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2021 r .
Uchwałą nr 2 zatwierdzono sprawozdanie finansowe ROD za 2021 r.
Uchwałą nr 3 zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
Uchwałą nr 4 przyjęto plan pracy na 2022 rok .
Uchwałą nr 5 przyjęto preliminarze finansowe ROD na 2022 rok .
Uchwałą nr 6 zatwierdzono powołanie członka organu PZD w trybie § 40 ust.1i 2 Statut PZD.
Uchwałą nr 7 uchwala i zatwierdza kwotę przeznaczoną na                                                                                     
świadczenia pieniężne i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD
Uchwałą nr 8 zatwierdza wniosek o zmianę zagospodarowania w ROD
Uchwałą nr 9 uchwala opłatę ogrodową w 2022 roku w kwocie 0,80 zł
od m2 powierzchni użytkowej działki płatne do 30 czerwca 2022 roku .
Uchwałą nr 10 uchwala i zatwierdza opłatę za wywóz śmieci w 2022
roku w kwocie 40zł od działki płatna do 30 czerwca 2022r.
Uchwałą nr 11 uchwala i zatwierdza opłatę energetyczną w kwocie 20
zł od działki w ROD płatne do 30 czerwca 2022 r.
Uchwałą nr 12 uchwala i zatwierdza opłatę wodną w wysokości 10 zł
od działki płatną do 30 czerwca 2022 r.
Uchwałą nr 13,14 ,15,16,17 zatwierdza realizację zadania
inwestycyjnego i remontowego dotyczącego przyłącza wody pitnej i
jej rozprowadzenia sektor I ROD , kolejnych etapów monitoringu
wizyjnego dla ROD, konserwacji wszystkich szaf elektrycznych i
tablic ogłoszeniowych ROD , wymiany wszystkich niedziałających
zasów i zaworów na wodociągu głównym oraz wykonania ogrodzenia
zewnętrznego ROD.