Mapa

Login Form

 

W dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Ogrodowej  

w II terminie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze  ROD " Powstańców" w Płocku za 2018r.

 

 Zebranie otworzył Prezes Zarządu ROD " Powstańców " Dariusz Antonowicz.

Obsługującym Walne Zebranie z ramienia OZM PZD był Pan Józef Sielaczek .

Przewodniczącym Walnego Zebrania został Tomasz Wyka.

  

Na spotkanieWalnego Zebrania Sprawozdawczo- Wybrczego przybył przedstawiciel Straży Miejskiej Pan Jacek Selecki

Zebranie odbyło się w pokojowej i dyplomatycznej atmosferze .

Wypełniło wszystkie statutowe obowiązki .