Mapa

Login Form

PODSTAWOWE OPŁAY OGRODOWE

OBOWIĄZUJACE W 2019 r

ROD „ Powstańców” w Płocku

 

1) składka członkowska - 6 zł

 

2) opłata na rzecz ogrodu - 0,55 gr. x m2

 

3) wywóz nieczystości –20 zł od działki na rok

 

Płatne do 31 Maja 2019r.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania

 

ING BANK ŚLĄSKI

Nr konta:

         22 1050 1979 1000 0090 3060 6983